Đèn Truefashon Projector GCGM

ST700T LED40 930PC PSU WB 1C BK

Mô tả sản phẩm

Đèn Truefashon Projector GCGM, 43.8 W, 930 ánh sáng trắng ấm, 34°, Bảo vệ ngón tay

Mã đặt hàng: 911401547961
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401547961