Đèn Truefashon Projector GCGM

ST700T LED20 930PC PSU NB 1C BK

Mô tả sản phẩm

Đèn Truefashon Projector GCGM, 22.3 W, 930 ánh sáng trắng ấm, 15°, Bảo vệ ngón tay

Mã đặt hàng: 911401546961
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401546961