Đèn chiếu điểm GreenUp cho nhà hàng khách sạn

RS318B P12 930 PSU-E WB S

Mô tả sản phẩm

Đèn chiếu điểm GreenUp cho nhà hàng khách sạn, 12 W, 930 ánh sáng trắng ấm, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401539202
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016953317299