Đèn chiếu điểm GreenUp cho nhà hàng khách sạn

RS318B P7 930 PSU-E NB S

Mô tả sản phẩm

Đèn chiếu điểm GreenUp cho nhà hàng khách sạn, 7 W, 930 ánh sáng trắng ấm, Bảo vệ ngón tay

Mã đặt hàng: 911401537802
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016953376999