Đèn chiếu Essential Smartbright thế hệ 2

ST033T LED17/840 20W 220-240V I MB WH GM

Mô tả sản phẩm

Đèn chiếu Essential Smartbright thế hệ 2, 20 W, 840 trắng trung tính, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401889682
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951454421599