GreenPerform Canopy Mini500 G4

BBP500 G4 LED85/NW PSD S-WB

Mô tả sản phẩm

58 W, 8496 lm, 4000 K, DALI

Mã đơn hàng: 911401595532
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016954856500