GreenPerform Canopy Mini500 G4

BCP500 G4 LED180/CW PSU S-WB

Mô tả sản phẩm

GreenPerform Canopy Mini500 G4, 122 W, 18066 lm, 6500 K

Mã đơn hàng: 911401504842
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016954724700