Đèn GreenPerform Highbay Rectangular

BY570P LED100/NW PSU WB GM

Mô tả sản phẩm

Đèn GreenPerform Highbay Rectangular, 69 W, 10000 lm, 4000 K

Mã đặt hàng: 911401590861
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401590861