GreenPerform Highbay G5

BY698P G5 LED200/CW PSU WB GM L3m

Mô tả sản phẩm

GreenPerform Highbay G5, 126 W, 20000 lm, 6500 K

Mã đơn hàng: 911401570091
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951493210400