GreenPerform Highbay G5

BY698X G5 LED300/NW L1 W WB GM

Mô tả sản phẩm

GreenPerform Highbay G5, 192 W, 30000 lm, 4000 K, BLE

Mã đặt hàng: 911401547302
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951495513400