GreenPerform Highbay G5

BY698X G5 LED105/CW L1 W WB GM

Mô tả sản phẩm

GreenPerform Highbay G5, 67 W, 10500 lm, 6500 K, BLE

Mã đặt hàng: 911401546602
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951495520200