GreenPerform Highbay G5

BY698X G5 LED300/CW Connected NB GM

Mô tả sản phẩm

GreenPerform Highbay G5, 203 W, 30000 lm, 6500 K, InterAct Pro

Mã đặt hàng: 911401527491
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016954950000