GreenPerform Highbay G5

BY698X G5 LED300/NW Connected WB GM

Mô tả sản phẩm

GreenPerform Highbay G5, 203 W, 30000 lm, 4000 K, InterAct Pro

Mã đặt hàng: 911401527191
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016954945600