GreenPerform Highbay G5

BY698P G5 LED300/CW PSU NB GM

Mô tả sản phẩm

GreenPerform Highbay G5, 192 W, 30000 lm, 6500 K

Mã đặt hàng: 911401510991
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016951937400