GreenPerform Highbay G5

BY698P G5 LED300/NW PSU WB GM

Mô tả sản phẩm

GreenPerform Highbay G5, 192 W, 30000 lm, 4000 K

Mã đặt hàng: 911401510691
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016954910400