GreenPerform Highbay G5

BY698P G5 LED105/CW PSU WB GM

Mô tả sản phẩm

GreenPerform Highbay G5, 67 W, 10500 lm, 6500 K

Mã đặt hàng: 911401509291
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016954904300