GreenPerform Highbay G5

BY698P G5 LED105/NW PSU WB GM

Mô tả sản phẩm

GreenPerform Highbay G5, 67 W, 10500 lm, 4000 K

Mã đặt hàng: 911401509091
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016954925800