GreenPerform Highbay Elite

BY718P LED300/CW PSU WB

Mô tả sản phẩm

GreenPerform Highbay Elite, 203 W, 30000 lm, 6500 K, 90°

Mã đặt hàng: 911401577351
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016954874900