GreenUp Grid

GD309B 3*P20 940 PSR-E 1-10V NB

Mô tả sản phẩm

GreenUp Grid, 54 W, 66 W, 940 trắng trung tính, Tương tự, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401520012
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016952986199