GreenUp Grid

GD309B 3*P20 927 PSR-E 1-10V VWB

Mô tả sản phẩm

GreenUp Grid, 54 W, 66 W, 927 ánh sáng trắng ấm, Tương tự, Bảo vệ ngón tay

Mã đặt hàng: 911401519112
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016952309899