GreenUp Grid

GD309B 3*P20 950 PSU-E WB

Mô tả sản phẩm

GreenUp Grid, 54 W, 66 W, Trắng, Bảo vệ ngón tay

Mã đặt hàng: 911401512612
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016953093599