GreenUp Grid

GD309B 3*P20 950 PSU-E MB

Mô tả sản phẩm

GreenUp Grid, 54 W, 66 W, Trắng, Bảo vệ ngón tay

Mã đặt hàng: 911401512512
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016952715799