GreenUp Grid

GD309B 3*P20 927 PSU-E NB

Mô tả sản phẩm

GreenUp Grid, 54 W, 66 W, 927 ánh sáng trắng ấm, Bảo vệ ngón tay

Mã đặt hàng: 911401510812
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016953087499