Smartbright Pro Downlight

DN068B LED12/865 PSU GM

Mô tả sản phẩm

12 W, 1225 lm, 6500 K, Đục mờ, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401871984
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951495770199