Smartbright Pro Downlight

DN068B LED12/840 PSU GM

Mô tả sản phẩm

12 W, 1225 lm, 4000 K, Đục mờ, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401871884
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951495769599