Smartbright Pro Downlight

DN068B LED11/830 PSU GM

Mô tả sản phẩm

12 W, 1175 lm, 3000 K, Đục mờ, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401871684
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951495767199