Smartbright Pro Downlight

DN068B LED9/865 PSU GM

Mô tả sản phẩm

9 W, 900 lm, 6500 K, Đục mờ, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401871584
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951495766499