Smartbright Pro Downlight

DN068B LED9/840 PSU GM

Mô tả sản phẩm

9 W, 900 lm, 4000 K, Đục mờ, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401871484
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951495765799