Smartbright Pro Downlight

DN068B LED4/840 PSU GM

Mô tả sản phẩm

5 W, 450 lm, 4000 K, Đục mờ, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401871084
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951495761999