LuxSpace, âm trần

Philips LuxSpace, âm trần – hiệu suất cao, dễ chịu cho mắt và có thiết kế phong cách