GreenSpace G6

DN394B LED36/840 P29PSD D200 AL WP GMG2

Mô tả sản phẩm

GreenSpace G6, 29.3 W, 3550 lm, 4000 K, DALI, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, Bảo vệ chống tích bụi, chống tia nước/bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401584632
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972105000