GreenSpace G6

DN394B LED36/865 P29PSU D200 AL WP GMG2

Mô tả sản phẩm

GreenSpace G6, 29.3 W, 3450 lm, 6500 K, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, Bảo vệ chống tích bụi, chống tia nước/bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401584432
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972323899