GreenSpace G6

DN391B LED11/865 P11PSD D150 AL WP GMG2

Mô tả sản phẩm

GreenSpace G6, 10.6 W, 1150 lm, 6500 K, DALI, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, Bảo vệ ngón tay; bảo vệ chống tích bụi, chống tia nước

Mã đơn hàng: 911401578732
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972231600