GreenSpace G6

DN392X LED16/865 P15WIA D150 AL G2

Mô tả sản phẩm

GreenSpace G6, 14.2 W, 1650 lm, 6500 K, InterAct Pro, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401575942