GreenSpace G6

DN391B LED11/840 P10PSU D100 AL WP GMG2

Mô tả sản phẩm

GreenSpace G6, 9.8 W, 1100 lm, 4000 K, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, Bảo vệ ngón tay; bảo vệ chống tích bụi, chống tia nước

Mã đơn hàng: 911401575932
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972131999