GreenSpace G6

DN392X LED16/865 P15WIA D150 WH G2

Mô tả sản phẩm

GreenSpace G6, 14.2 W, 1750 lm, 6500 K, InterAct Pro, Chóa phản xạ trắng và nắp bầu dục, Đục mờ, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401575842