GreenSpace G6

DN394B LED36/840 P29PSU D200 WH GMG2

Mô tả sản phẩm

GreenSpace G6, 29.3 W, 3550 lm, 4000 K, Chóa phản xạ trắng và nắp bầu dục, Đục mờ, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401573532
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972151799