GreenSpace G6

DN392B LED17/840 P14PSU D200 AL GMG2

Mô tả sản phẩm

GreenSpace G6, 14.4 W, 1700 lm, 4000 K, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401566632
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972181499