GreenSpace G6

DN391B LED13/865 P11PSU D100 AL GMG2

Mô tả sản phẩm

GreenSpace G6, 11.4 W, 1350 lm, 6500 K, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401559532
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972331399