GreenSpace G6

DN391B LED13/830 P11PSU D100 WH GMG2

Mô tả sản phẩm

GreenSpace G6, 11.4 W, 1270 lm, 3000 K, Chóa phản xạ trắng và nắp bầu dục, Đục mờ, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401559032
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972172299