GreenSpace G6

DN391B LED11/840 P10PSU D100 AL GMG2

Mô tả sản phẩm

GreenSpace G6, 9.8 W, 1100 lm, 4000 K, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401557032
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972290399