Greenspace Flex

RS378B P15 927 PSR-E 1-10V MB M55

Mô tả sản phẩm

Greenspace Flex, 15 W, 927 ánh sáng trắng ấm, KNX, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401540471
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401540471