Greenspace Flex

RS378B P15 927 PSR-E 1-10V NB M55

Mô tả sản phẩm

Greenspace Flex, 15 W, 927 ánh sáng trắng ấm, KNX, Bảo vệ ngón tay

Mã đặt hàng: 911401540371
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401540371