Greenspace Flex

RS378B P15 927 PSR-E WB M55

Mô tả sản phẩm

Greenspace Flex, 15 W, 927 ánh sáng trắng ấm, 40°, KNX, Bảo vệ ngón tay

Mã đặt hàng: 911401721402
Mã đơn hàng đầy đủ: 692382865070499