Greenspace Flex

RS378B P15 940 PSR-E MB M55

Mô tả sản phẩm

Greenspace Flex, 15 W, 940 trắng trung tính, 30°, KNX, Bảo vệ ngón tay

Mã đặt hàng: 911401721392
Mã đơn hàng đầy đủ: 692382865075999