Greenspace Flex

RS378B P15 930 PSR-E MB M55

Mô tả sản phẩm

Greenspace Flex, 15 W, 930 ánh sáng trắng ấm, 30°, KNX, Bảo vệ ngón tay

Mã đặt hàng: 911401721382
Mã đơn hàng đầy đủ: 692382865072899