Greenspace Flex

RS378B P6 930 PSR-E NB M55

Mô tả sản phẩm

Greenspace Flex, 6 W, 930 ánh sáng trắng ấm, KNX, Bảo vệ ngón tay

Mã đặt hàng: 911401721082
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401721082