Essential SmartBright LED Downlight

Essential SmartBright LED Downlight, 23 W, 2000 lm, 6500 K, Trắng

DN020B G3 LED20/CW 23W 220-240V D200 GM

Mô tả sản phẩm

Nhựa, Trắng, 2000 lm, 23 W, 86.00 lm/W, 6500 K, (0.3123, 0.3283) 6, Làm mờ, Bảo vệ ngón tay, 0.3 J, Cấp an toàn II, Dây đi ra

Mã đơn hàng: 929002510808
Mã đơn hàng đầy đủ: 871869977947400