Essential SmartBright LED Downlight

Essential SmartBright LED Downlight, 23 W, 1900 lm, 3000 K, Trắng

DN020B G3 LED20/WW 23W 220-240V D200 GM

Mô tả sản phẩm

Nhựa, Trắng, 1900 lm, 23 W, 82.00 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4033) 6, Làm mờ, Bảo vệ ngón tay, 0.3 J, Cấp an toàn II, Dây đi ra

Mã đơn hàng: 929002510608
Mã đơn hàng đầy đủ: 871869977943600