Essential SmartBright LED Downlight

Essential SmartBright LED Downlight, 10.5 W, 900 lm, 4000 K, Trắng

DN020B G3 LED9/NW 10.5W 220-240V D125 GM

Mô tả sản phẩm

Nhựa, Trắng, 900 lm, 10.5 W, 85.00 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3797) 6, Làm mờ, Bảo vệ ngón tay, 0.3 J, Cấp an toàn II, Dây đi ra

Mã đơn hàng: 929002509508
Mã đơn hàng đầy đủ: 871869977921400